معرفی فروشگاه

درباره داتیس
شرکت الفبای فناوری داتیس در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد و روند رو به رشد خود را در صنعت آسانسور با تولید سیستم های کنترلی آسانسور آغاز نمود.در این راستا با در اختیار داشتن نیروهای خبره و نخبه، داتیس قدرتی متفاوت در بهره مندی از علم و تکنولوژی روز به دست آورد تا بتواند پیشرو در طراحی فنی باشد. نیروهای خبره، پشتیبان ایجاد تمایز در ساختار ارتباطی سازمان تیم مهندسی و طراحی به عنوان هسته فکری در مرکز تعریف گردیده است و بدین ترتیب با تمامی دیگر بخش های سازمان در ارتباط مستقیم می باشد. در اثر ادغام تیم مهندسی با تیم تولید، انعطاف در خدمت رسانی به مشتری و توانایی طراحی سفارشات خاص مشتری، مجموعه را متمایز نموده است. آموزش برگزاری دوره های آموزشی توسط مهندسین طراح یکی از موثرترین شیوه ها در جهت افزایش توانمندی تیم پشتیبانی در خدمت رسانی می باشد. ما در داتیس اعتقاد داریم، “راه بهتری هست …” . راه بهتر به چگونگی برطرف نمودن یک نیاز اشاره دارد. همواره برای یک نیاز راهکاری وجود دارد ولی آیا این راه، بهترین است؟ با تفکر باز و خارج از چهارچوب های ذهنی می توان گزینه مناسبتری را یافت تا یک مسئله با شیوه ای ساده تر به پاسخ بیانجامد. شعار “راه بهتری هست …” در داتیس انگیزه پیشرفت و پیروی از ایده های نو ایجاد نموده، که از این رو بهبود مداوم و پویایی بی نظیر شرکت مشهود است. داتیس راه بهتری هست که شما انتخاب می کنید …